درباره ما

سایت کتاپخش با هدف ایجاد فروشگاه اینترنتی کتاب زیر نظر مؤسسه فرهنگی هنری کانون نشر و ترویج زبان قرآن به محوریت فروش کتب با موضوع قرآن و علوم مرتبط با آن راه اندازی شده است.

این سایت بر آن است تا نسبت به فروش کتب این حوزه و علی الخصوص فروش کتب خاص در این زمینه فعالیت نماید.

مدیریت مؤسسه کانون نشر و ترویج زبان قرآن متشکل از آقایان اکبر سعیدی،  حسین مرادی زنجانی و محمدصادق حامدی می باشد.